Silcon Holding - services

Systemy fotowoltaiczne

systemy fotowoltaiczne w tym mikroinstalacje oraz małe, średnie i duże farmy fotowoltaiczne:
- projektowanie,
- budowa i instalacja systemów,
- utrzymanie serwisowe farm oraz paneli fotowoltaicznych.